Spedbarnstiden.no
Spedbarnstiden.no
Meny
 
Utdanning og erfaring
Har lang erfaring i arbeid med barn (egne barn, barnehage, sykehus og avlastningsbolig), gamle, psykisk syke og rusavhengige. Dette er erfaring jeg tar med meg i samspill og i arbeid med mennesker.

Hjelpepleier med 2 videreutdanninger - psykisk helsearbeid og barsel og barnpleie.

Setter samspill og respekt høyt. Det å kunne kommunisere og oppnå tillitt er viktig i mitt arbeid.